او می دانست ، معنای زندگی چیست

او می دانست ، معنای زندگی چیست
گاهی موضوعی ذهنم را به شدت به خود مشغول می‌کند و عمیقاً به فکر فرومی‌برد. در این حالت دوست دارم تنها باشم و جواب سؤالاتم را با خواندن آثار هنرمندانی پیدا کنم که می‌دانند...
ادامه مطلب