زمان حال : ثبت لحظه ها بدون دوربین عکاسی

زمان حال : ثبت لحظه ها بدون دوربین عکاسی
من دوستی دارم که عکاسی می کند. وقتی کنار او هستم اغلب در درون خودم احساس شرم می کنم که چرا اینقدر نسبت به آنچه در اطرافم می گذرد بی توجه هستم ؟او از هر چیز به ظاهر کوچکی...
ادامه مطلب

روز آشنایی : امروز با لودوویکو ایناوودی

روز آشنایی : امروز با لودوویکو ایناوودی
تنهایی ، سکوت ، تاریکی و خورشیدی که در حال طلوع است . تا ثانیه های دیگر ، معجزه ی صبح رخ می دهد و گنجشک ها شادی کنان ، روشنایی دوباره روز را جشن می گیرند . شروعی دوباره و...
ادامه مطلب