یادگیری و پیشرفت مداوم

انتخاب ؛ بر اساس ارزش‌ها یا با تکیه بر مصلحت اندیشی ؟

انتخاب ؛ بر اساس ارزش‌ها یا با تکیه بر مصلحت اندیشی ؟
معمولا هر مشکلی که ما با آن در زندگی خود مواجه می‌شویم زودگذر است . اما همین مسائل زودگذر ، باعث ایجاد درد و رنج آنی خواهند شد ؛ که در اغلب اوقات این آزردگی انتخاب‌ها ، ت...
ادامه مطلب

او می دانست ، معنای زندگی چیست

او می دانست ، معنای زندگی چیست
گاهی موضوعی ذهنم را به شدت به خود مشغول می‌کند و عمیقاً به فکر فرومی‌برد. در این حالت دوست دارم تنها باشم و جواب سؤالاتم را با خواندن آثار هنرمندانی پیدا کنم که می‌دانند...
ادامه مطلب