منابع آموزنده و الهام بخش

تغییر الگوهای ذهنی، غیر ممکن را ممکن می سازد

تغییر الگوهای ذهنی، غیر ممکن را ممکن می سازد
چند بار پیش‌آمده است که حتی پیش از آغاز انجام کاری، آن را غیرممکن بخوانیم؟ چند بار پیش‌آمده است که عکس خودمان را نازیبا بدانیم؟ این امر بستگی زیادی به آن الگوهای ذهنی دار...
ادامه مطلب

یک روز جدید: ما می‌توانیم دوباره شروع کنیم

یک روز جدید: ما می‌توانیم دوباره شروع کنیم
پس از پایان هر روز، آن روز را در ذهنتان تمام کنید. هر کاری که می‌توانستید، انجام دادید؛ شاید چند اشتباه مرتکب شده باشید. در اولین فرصت، آن‌ها را فراموش کنید. فردا روز دیگ...
ادامه مطلب

جملات الهام بخش: درباره هدف زندگی انسان

جملات الهام بخش: درباره هدف زندگی انسان
هدف زندگی چیزی نیست جز آنکه مجموعه زندگی بتواند از انسان موجودی با هویت و والا و مفید بیافریند و او را «مرکز ثقل» همه‌ تحولات و تغییرات و دگرگونی‌ها قرار دهد.   پوچی...
ادامه مطلب