منابع آموزنده و الهام بخش

آمازون : داستانی خواندنی از یک بارون درخت نشین

آمازون : داستانی خواندنی از یک بارون درخت نشین
فاصله گرفتن از زمین ، برای نزدیک شدن به آسمان نیست ، برای این است که زمین را بهتر ببینیم . فاصله گرفتن از زمین ، برای دور شدن از مردم نیست بلکه جستجویی برای پیدا کردن مید...
ادامه مطلب

روایتی از يك روز زندگي : می خوابم تا بیداری دوباره

روایتی از يك روز زندگي : می خوابم تا بیداری دوباره
    من هر روز را  یک زندگی کوتاه می دانم با چشمان مشتاق ، به صبح خوشامد می گویم شاد ; مثل یک پسر بچه با آگاهی به اینکه من به تازگی متولد شده ام در عین شگفتی و ل...
ادامه مطلب

زمان حال : ثبت لحظه ها بدون دوربین عکاسی

زمان حال : ثبت لحظه ها بدون دوربین عکاسی
من دوستی دارم که عکاسی می کند. وقتی کنار او هستم اغلب در درون خودم احساس شرم می کنم که چرا اینقدر نسبت به آنچه در اطرافم می گذرد بی توجه هستم ؟او از هر چیز به ظاهر کوچکی...
ادامه مطلب

روز آشنایی : امروز با لودوویکو ایناوودی

روز آشنایی : امروز با لودوویکو ایناوودی
تنهایی ، سکوت ، تاریکی و خورشیدی که در حال طلوع است . تا ثانیه های دیگر ، معجزه ی صبح رخ می دهد و گنجشک ها شادی کنان ، روشنایی دوباره روز را جشن می گیرند . شروعی دوباره و...
ادامه مطلب