تفکر برتر

درباره شرم

درباره شرم
«تو به اندزه کافى خوب نیستى. پس بهتر است فعلاً، کنار بایستی و حرکتی نکنی تا وقت مناسب فرا برسد». این صدای شرم است که اجازه نمی‌دهد خودی نشان دهیم و شجاعت مبارزه کردن برای...
ادامه مطلب

قتل جگرگوشه‌های من و ۲۰ جملۀ کوتاه (۲)

قتل جگرگوشه‌های من و ۲۰ جملۀ کوتاه (۲)
این قسمت، قسمت دوم از مجموعه‌‌ای با عنوان قتل جگرگوشه‌های من و ۲۰ جملۀ کوتاه است. در این بخش مطالبی که در یک ماه گذشته منتشر شده است را در قالب جملات کوتاه با هم مرور می‌...
ادامه مطلب

چرا هر روز بی‌قرارتر و ناآرام‌تر از گذشته می‌شویم؟

چرا هر روز بی‌قرارتر و ناآرام‌تر از گذشته می‌شویم؟
دوستی از من سؤال کرد که چرا کتاب ۵۲ هفته شادی را نوشتم و چرا در این کتاب بیشترین تأکید من بر انجام تمرینات هفتگی برای داشتن زندگی شادمان و برخوردار از بهزیستی و رضایتمندی...
ادامه مطلب