تفکر برتر

رشد ذهنی : قدرت باور داشتن به اینکه میتوانم پیشرفت کنم

رشد ذهنی : قدرت باور داشتن به اینکه میتوانم پیشرفت کنم
به نظر می رسد که ما زمان زیادی از عمرمان را در مدرسه و دانشگاه هدر دادیم . در پست تفکر نقادانه و یک آموزگار سخاوتمند به گوشه یی از انتقاداتی که به نظام آموزشی ما وارد است...
ادامه مطلب

چگونه تغییر بزرگی در زندگی خود ایجاد کنیم ؟ – کایزن

چگونه تغییر بزرگی در زندگی خود ایجاد کنیم ؟ – کایزن
اغلب وقتی از صفت «بزرگ» استفاده می‌کنیم حس و حال خوبی به ما دست می‌دهد. خانه‌ی بزرگ، خاندان بزرگ، باغ بزرگ، شرکت بزرگ، برند بزرگ، هدف بزرگ و … ایجاد این حس خوب، باعث می‌ش...
ادامه مطلب