تفکر برتر

چگونه تغییر بزرگی در زندگی خود ایجاد کنیم ؟ – کایزن

چگونه تغییر بزرگی در زندگی خود ایجاد کنیم ؟ – کایزن
اغلب وقتی از صفت «بزرگ» استفاده می‌کنیم حس و حال خوبی به ما دست می‌دهد. خانه‌ی بزرگ، خاندان بزرگ، باغ بزرگ، شرکت بزرگ، برند بزرگ، هدف بزرگ و … ایجاد این حس خوب، باعث می‌ش...
ادامه مطلب