عادتهای بهتر

دفتر یادداشت من

دفتر یادداشت من
باب گریند می‌گوید: برای خودتان یک مداد پنج سنتی و یک دفتر یادداشت ده سنتی بخرید و در آن ایده‌های میلیون دلاری را یادداشت کنید.     به همراه داشتن همیشگی یک دفتر...
ادامه مطلب

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: استراتژی فردی

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: استراتژی فردی
هدف استراتژی فردی رسیدن به نقطه مطلوب در زندگی و ساختن آینده‌ای متفاوت است.     عادت برنامه‌ریزی استراتژیک شخصی باعث می‌شود به آینده فکر کنیم و انتخاب‌ها و تصمی...
ادامه مطلب

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: انضباط فردی

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: انضباط فردی
انضباط فردی مهم‌ترین عادتی است که برای رسیدن به شادمانی و خوشبختی می‌توانیم ایجاد کنیم.     به گفته آلبرت هیوبارد با ایجاد عادت انضباط فردی، این مهارت و توانمند...
ادامه مطلب

عادت وزغ بودن

عادت وزغ بودن
تصمیم‌گیری مجدد اولیه که بسیاری از افراد به آن نیاز دارند عبارتست از پایان دادن به رفتارها، احساسات و افکار همچون یک وزغ و در مقابل، بنا کردن و تقویت نمودن رفتارها، احساس...
ادامه مطلب

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: صحبت کردن مثبت با خود

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: صحبت کردن مثبت با خود
یکی از کلیدی‌ترین عادتهایی که می‌توانید در خودتان ایجاد کنید، عادت صحبت کردن مثبت با خود است و بهترین جمله‌ای که می‌توانید به خودتان تقدیم کنید «من خودم را دوست دارم» است...
ادامه مطلب

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: نوازش خود

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: نوازش خود
نوازش (Stroke) یکی از مهم‌ترین مفاهیم مطرح‌شده در تحلیل رفتار متقابل به شمار می‌آید. دکتر موریل جیمز در مورد اهمیت نوازش می‌گوید: اکثر مردم تشنه‌ی نوازش‌اند و در واقع نوا...
ادامه مطلب