عادتهای بهتر

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: برداشت از خود

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: برداشت از خود
ما انسان‌ها همیشه در حال تحول و دگرگونی هستیم ؛  اما اغلب، ذهنمان در نقطه‌ای ثابت لنگر می‌اندازد و از قافله‌ی اتفاقات و تحولاتی که در زندگی‌مان رخ می‌دهد، جا می‌ماند. یکی...
ادامه مطلب

دفتر یادداشت من

دفتر یادداشت من
باب گریند می‌گوید: برای خودتان یک مداد پنج سنتی و یک دفتر یادداشت ده سنتی بخرید و در آن ایده‌های میلیون دلاری را یادداشت کنید.     به همراه داشتن همیشگی یک دفتر...
ادامه مطلب

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: استراتژی فردی

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: استراتژی فردی
هدف استراتژی فردی رسیدن به نقطه مطلوب در زندگی و ساختن آینده‌ای متفاوت است.     عادت برنامه‌ریزی استراتژیک شخصی باعث می‌شود به آینده فکر کنیم و انتخاب‌ها و تصمی...
ادامه مطلب