عادتهای بهتر

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: برداشت از خود

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: برداشت از خود
ما انسان‌ها همیشه در حال تحول و دگرگونی هستیم ؛  اما اغلب، ذهنمان در نقطه‌ای ثابت لنگر می‌اندازد و از قافله‌ی اتفاقات و تحولاتی که در زندگی‌مان رخ می‌دهد، جا می‌ماند. یکی...
ادامه مطلب