مقالات

روز آشنایی : امروز با لودوویکو ایناوودی

روز آشنایی : امروز با لودوویکو ایناوودی
تنهایی ، سکوت ، تاریکی و خورشیدی که در حال طلوع است . تا ثانیه های دیگر ، معجزه ی صبح رخ می دهد و گنجشک ها شادی کنان ، روشنایی دوباره روز را جشن می گیرند . شروعی دوباره و...
ادامه مطلب