درباره خودشناسی و خودآگاهی

امروزه با فردی مواجه می‌شویم که مثل آدم‌های ماشینی رفتار می‌کند ؛

کسی که خود را نمی‌شناسد  و نمی‌فهمد .

تنها کسی که می‌شناسد شخصی است که تصور می‌کند که باید باشد.

گپ زدن‌های بی‌معنایش ، جای گفتاری از دل برآمده را گرفته است ،

لبخند تصنعی‌اش ، جای قهقه‌ی خنده را

و يأس ملال‌انگیزش ، جای درد راستین را .

درباره این فرد دو چیز می‌توان گفت :

یکی اینکه ، از فقدان خودانگیختگی و فردیتی رنج می‌کشد که شاید علاج ناپذیر بنماید .

یا اینکه اساساً ، با ما میلیونها نفری که در این سیاره به سر می‌بریم ، تفاوتی ندارد .

 

اریش فروم

 

مطلب مرتبط : 

خود شناسی و لذت زندگی در زمان حال

مطالب مرتبط