یک راز ; شفاف اندیشی و زیرکانه عمل کردن

پاپ از میکل آنژ پرسید : “راز نبوغت را به من بگو . چگونه مجسمه داوود ، شاهکار تمام شاهکارها ، را ساخته‌ای ؟ “

جواب میکلانژ این بود “ساده است . هر چیزی را که داوود نبود تراشیدم .”

 

بیا صادق باشیم . ما به درستی نمی‌دانیم چه چیزی عامل موفقیت است . نمی‌توانیم به دقت بگوییم چه چیزی خوشحال‌مان می‌کنیم . ولی با قاطعیت می‌توانیم بگوییم چه چیزی موفقیت و شادی ما را نابود می‌کند . این درک ، با وجود سادگی‌اش ، بسیار اساسی است : دانستن منفی (شناخت نبایدها) بسیار قدرتمندتر از دانستن مثبت (شناخت بایدها) است .

 

شفاف اندیشی و زیرکانه عمل کردن به معنای به کارگیری شیوه‌ی میکل آنژ است : بر داوود تمرکز نکن . به جای آن ، بر چیزی که داوود نیست تمرکز کن و آن را بتراش .

در مورد ما : تمام خطاها را کنار بزن . در این صورت شفاف اندیشی ظاهر می‌شود .

 رولف دوبلی (+)

مطالب مرتبط