تو شجاعت را برایم تعریف کردی …

شجاعت چیست ؟

تو شجاعت را برایم تعریف کردی .

اینکه شجاعت یعنی

اقرار کنی که اشتباه کرده‌ای

از اینکه بگویی “نمی‌دانم” ترس به دلت راه ندهی

عاشقانه زندگی کنی ، در حالی که همیشه برای مردن و رفتن آماده هستی

با ترس‌هایت روبرو شوی و از آنها نترسی

آدم‌ها را همان گونه که هستند دوست داشته باشی

بدانی که همیشه می‌توانی از اول شروع کنی

دلت را به دریا بزنی اما فراموش نکنی که قایق نجات عقلت ، را با خودت ببری

در تاریک‌ترین لحظات زندگیت ، اجازه ندهی به چیزی جز دیدن دوباره‌ی روشنایی فکر کنی

وقتی همه قطع امید کرده‌اند ، تو امیدوارانه تر از همیشه ادامه دهی تا وقتی که بتوانی به خودت بگویی “بالاخره موفق شدم”

دست معلمت را ببوسی و با نگاهت به او بفهمانی که چقدر به وجودش نیازمند هستی

خودت را دوست داشته باشی و سعی کنی بهترین خودت باشی

————————————–

شجاعت یعنی ؛

خودت و دیگران را ببخشی

به رویاهایت بیاندیشی و برای تحقق آنها ، مبارزه کنی

خودت انتخاب کنی و جرات کنار گذاشتن یا کناررفتن را داشته باشی

وقتی کتابی را تا نیمه خواندی و آن را دوست نداشتی ، به خواندنش ادامه ندهی حتی اگر پس انداز تمام عمرت را برای خرید آن هزینه کرده باشی

————————————-

شجاعت یعنی ؛

وقتی در مسیر ساختن یک زندگی بهتر ، در اوج رنج و عذاب هستی شجاعانه تحمل و ایستادگی کنی

فارغ از قضاوت‌ها و عقاید دیگران زندگی کنی .

نسبت به القاب و عناوین بی‌اعتنا باشی و از دیگران بخواهی تا تو را با  اسم خودت ، بی هیچ پسوند و پیشوندی ،  صدا بزنند

وقتی شکست خوردی هیچ کس را جز خودت مقصر ندانی و مسئولیتش را بپذیری

 

تو شجاعت را برایم تعریف کردی و اینکه شجاعت یعنی ، گاهی تنها شدن و تنها بودن را نیز تجربه کنی تا در این  تنهایی خودخواسته ، بتوانی خودت را بازآفرینی کنی.

مطالب مرتبط