آیا این عکس می‌تواند به شما کمک کند تا به هدفتان برسید؟

شاید این عکس بتواند به ما کمک کند تا نسبت به آسیب‌هایی که از طریق باورهای اشتباه و محدودکننده متوجه زندگیمان می‌شود ، آگاهی بیشتری پیدا کنیم و در مسیر دست‌یابی به اهدافمان ، مفید واقع شود .

 

فیل‌ها تا بیش از ۵ تن هم می توانند رشد کنند . آنها وقتی به صورت طبیعی و آزاد زندگی می‌کنند هیچ مانعی نمی‌تواند جلودارشان باشد و سد راهشان شود . همین جانور زمانی که در اسارت متولد می‌شود ، از همان روزهای ابتدایی تولد ، توسط صاحبش با طناب یا زنجیر به مانعی بسته می‌شود تا نتواند فرار کند .

 

بچه فیل در حال رشد ، بارها تلاش می‌کند تا شاید بتواند خود را از طناب و زنجیری که به پایش بسته شده است رها کند اما او هنوز آنقدر قدرتمند نیست که توان چنین کاری را داشته باشد و تقلاهایش برای رهایی بی‌نتیجه خواهد ماند .

 

هرچه فیل بزرگ و بزرگ‌‌تر می‌شود ، تلاش‌هایش برای رهایی کمتر کمتر می‌شود تا جایی که می‌آموزد ، او هرگز نمی‌تواند حریف این بندها شده و از آنها رهایی یابد .

 

فیل بالغی که براساس تجربیاتش از گذشته زندگی می‌کند را می‌توان با نازک‌ترین طناب‌ها به درخت بست در حالی که خیال صاحبش از این نظر که او هرگز فرار نخواهد کرد ، کاملا راحت است . فیل بالغ هرگز افسار خود را پاره نخواهد کرد ؛ چون او به این باور رسیده است که توان و قدرت لازم برای رهایی از بند  اسارت را نخواهد داشت .

آیا این عکس ، می‌تواند به شما کمک کند تا به اهدافتان برسید ؟
نازکترین ریسمان‌ها هم می‌تواند عظیم‌ترین فیل‌ها را مهار کند و دلیل بسیار ساده‌ای نیز دارد ؛ فیل‌ها باور کرده‌اند که نمی‌توانند از بند اسارت رهایی پیدا کنند .

 

زنجیری که به پای فیل بسته می‌شود از استحکام زیادی برخوردار نیست بلکه صرفا ذهن حیوان را محدود نگه می‌دارد و این باور را در او ایجاد می‌کند که توان و قابلیت‌هایش در حال حاضر نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده است .

 

نازکترین ریسمان‌ها هم می‌تواند عظیم‌ترین فیل‌ها را  مهار کند و دلیل بسیار ساده‌ای نیز دارد  ؛ فیل‌ها باور کرده‌اند که نمی‌توانند از بند اسارت رهایی پیدا کنند .

شبیه فیلی که در این عکس مشاهده می‌کنید ، چند نفر از ما به این باور رسیده‌ایم که نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم فقط به این دلیل که یک مرتبه در گذشته ، شکست خورده‌ایم ؟

منبع 

مطالب مرتبط