یک انتخاب هوشمندانه ! (دارن هاردی)

تمام زندگی ما تا پایان ، مجموعه کل انتخاب‌هایی است که می‌کنیم .

انتخاب‌ها ، ریشه‌ی هر کدام از دستاوردهای‌های ما هستند .

انتخاب‌هایی که می‌کنیم ، هر چند کوچک و بی‌اهمیت ، مسیر زندگیمان را تغییر  می‌دهد.

هر انتخاب و رفتاری که می‌کنیم ، به مرور به عادتمان تبدیل می‌شود ؛ در نتیجه ، در زندگی‌ ما تاثیر خواهد گذاشت .

اگر می‌خواهید از جایی که هستید به جایی که می‌خواهید باشید برسید ، نقطه‌ی شروعتان باید آگاهی از انتخاب‌هایی باشد که شما را از اهداف مورد نظرتان دور می‌کند .

باید درباره هر انتخابی که امروز می‌کنید کاملا آگاه شوید تا بتوانید برای حرکت رو به پیشرفت ، شروع به انتخاب‌های هوشمندانه‌تری کنید .

 

دارن هاردی

مطالب مرتبط