شروع یک زندگی جدید و متفاوت

زندگی همیشه عالی و کامل نیست

 

زندگی همیشه عالی و کامل نیست هر لحظه ممکن است ، مشکل یا حادثه‌یی رخ دهد .

 

هر لحظه ممکن است ، مشکل یا حادثه‌یی رخ دهد .

اما با این مشکل ، دنیا به آخر نمی‌رسد.

 

شروع یک زندگی جدید و متفاوت

 

بلکه می‌تواند مقدمه‌یی باشد برای شروع یک زندگی جدید و متفاوت.

 

شروع یک زندگی جدید و متفاوت

مطالب مرتبط