یک اشتباه بزرگ و رسم نمودار خطی برای موفقیت

سالها قبل ، من هم ، چنین نگاهی به موفقیت داشتم . یعنی اگر قرار بود ، روند دستیابی به موفقیت را با شکل نشان دهم چنین نموداری می کشیدم :

یک اشتباه بزرگ و رسم نمودار خطی برای موفقیت

غافل از اینکه من دچار اشتباه بزرگی شده بودم و در واقعیت هرگز فرایند رسیدن به موفقیت را نمی توان با یک نمودار خطی ترسیم کرد . در حقیقت ، مسیر دستیابی به موفقیت دارای ناهمواری ها ، مسائل و چالش های فراوانی است ، توام با شکست ها ، خستگی ها و ناامیدی ها . اما آنچه باعث می شود همچنان به راه خود ادامه دهیم باور داشتن به درست بودن هدفی است که انتخاب کرده ایم . این باور ارزشمند ، ما را به یک انسان خستگی ناپذیر تبدیل می کند . انسانی که همه ی ناهمواری ها و دشواریها را با تلاش و پشتکار پشت سر می گذارد تا به آنچه که شایستگی آن را دارد دست پیدا کند .

حالا می توانم آگاهانه تر از گذشته ، نمودار موفقیت را به تصویر بکشم:-)

یک اشتباه بزرگ و رسم نمودار خطی برای موفقیت

مطالب مرتبط