پاپیون : پرواز پروانه ها به سوی رهایی و امید

روزی پروانه ها سر از پیله ی تنگ و تاریک خود بیرون می آورند و بال های نازک و خیسشان را در معرض گرمای خورشید قرار می دهد تا خود را  برای تجربه ی شیرین پرواز آماده کنند . آنها پس از مدت ها کرم بودن این فرصت را  پیدا کرده اند که تکمیل کننده ی آرایش خیره کننده ی طبیعت باشند و به سمت آسمان به پرواز درآیند .

پروانه ها پیام آور رهایی و امید هستند . آنها برای اوج گرفتن ، از  تاریکی ، محدودیت و تنگناها عبور کرده اند  و از کرم ” بودن “ به پروانه ” شدن “  رسیده اند  .

پاپیون : پرواز پروانه ها به سوی رهایی و امید
شاید جسمش در اسارت به سر می برد اما روح و جانش با رهایی پیوند خورده است .

من عنوان این پست را با توجه به علاقه ی بیش از اندازه یی که به فیلم پاپیون ساخته فرانکلین جی شافنر دارم انتخاب کردم . شخصیت اصلی این فیلم نمی تواند دیوارهای زندانی را تحمل کند که آزادیش را از او گرفته اند . شاید جسمش در اسارت به سر می برد اما روح و جانش با رهایی پیوند خورده است . او انسانی است که می داند در اوج ناامیدی ، باز هم باید با  امید زنده بماند تا روزی  بتواند در اقیانوسی بیکران ، به سمت ساحل رهایی و زندگی دوباره  ، شنا کند .

برای آنهایی که هر روز در اندیشه ی بهتر زندگی کردن هستند  ، هر چیز در این دنیا می تواند الهام بخش باشد .

از دیدن یک فیلم کلاسیک گرفته تا تماشای پرواز شگفت انگیز پروانه ها.

 

آهنگ از : جری گلدسمیت

مطالب مرتبط