طبیعت، زیبایی و قدردانی

متاسفانه بعضی از ما آدمها تا زمانی که نعمتی را از دست ندهیم ، قدر آن را نمی دانیم . ” قدر دانستن “ یعنی اینکه ما از وجود موهبتی آگاه باشیم ، از وجودش نهایت استفاده را بکنیم و از آن لذت ببریم . منظورم این است که وقتی از همه ی ظرفیت های نعمتی که در اختیار داریم استفاده کردیم و موفق شدیم به کمک آن ” خود “ و ” جهانی “ که در آن زندگی می کنیم را بشناسیم ، می توانیم به شکل کاملا عملی ، از خالق آن نعمت سپاسگزاری کنیم .

لویی شوارتزبرگ در سخنرانی خود در  TED به زیبایی نعمت هایی که در زندگی ما وجود دارد را یکی یکی توصیف می کند .  شغل لویی شوارتزبرگ فیلم برداری از گذشت زمان در طبیعت است . به گفته ی خودش ،  او ۳۰ سال است که هر روز و هر هفته بدون توقف از تغییرات و دگرگونی هایی که در طبیعت رخ می دهد فیلم برداری می کند و هرگز از این کار خسته نشده است چون در حال انجام کار مفیدی است و مردمی که تصاویر تهیه شده توسط او را می بینند را به ” حضور داشتن ” و ”  اندیشیدن “ واداشته است .

او مخاطبانش را دعوت می کند تا قلبشان را به روی نعمت های بیکرانی که در این جهان وجود دارد باز کنند . موهبت های مثل چشم ، مغز ، قلب و تمدن . چشمی که ۸۰ درصد اطلاعات ما از طریق آن دریافت می شود . مغزی که قادر است ضربه‌های الکتریکی‌ را از انرژی نورانی دریافت کند و تصاویری بیافریند که با آن  بتوانیم در جهان پیرامونمان جستجو کنیم . قلبی که می‌تواند  این ارتعاشات را احساس کند تا ما به خودمان ، فرصت احساس لذت از زیبایی طبیعت را بدهیم و تمدنی که با آن فقط با زدن یک کلید ، می توانیم از نور برق استفاده کنیم یا  شیر آب را باز کرده و از وجود آب آشامیدنی و آب گرم یا سرد بهره مند شویم .

طبیعت ، زیبایی و قدردانی
این نعمت ها خلق شده اند که ما قلبمان را به روی آنها باز کنیم و به آنها اجازه دهیم تا در ما جریان پیدا کنند.

این نعمت ها خلق شده اند که ما قلبمان را به روی آنها باز کنیم و به آنها اجازه دهیم تا در ما جریان پیدا کنند . فقط کافی است با دقت بیشتری به اطرافمان نگاه کنیم . به آسمان آبی و زیبایی که در بالای سرمان قرار گرفته است . آسمانی که ساختار ابرهایش هر لحظه تغییر می کند و در حال رفت و آمد همیشگی هستند . از نظر لویی شوارتزبرگ زیبایی و فریبندگی طبیعت دو علت می تواند داشته باشد . اول اینکه زیبایی و فریبندگی ابزاری‌ است برای بقای طبیعت، زیرا ما از آنچه که دوستش داریم محافظت می‌کنیم و دوم اینکه زیبایی طبیعت هدیه‌ای‌ است که سبب ترویج سپاس و قدردانی می شود .

نگاه ما به طبیعت باعث الهام گرفتن از آن و اتصال ما به جهان هستی می شود . بعد از این اتفاق چگونه می توانیم  بابت داشتن چشمی که این طبیعت را می بیند ، مغزی که این تصاویر زیبا  را می آفریند و قلبی که فرصت احساس لذت از این همه  زیبایی را به ما داده است ،  از خالق آنها سپاسگزاری نکنیم  ؟

مطالب مرتبط