وقتی زندگی از مرگ قوی تر است

معمولا برای غصه خوردن ، نیاز به بهانه ی خاصی نیست اما برای شاد بودن باید حتما دلیل داشت ! آن هم دلایل محکمه پسند و گرنه در خوشبینانه ترین حالت به بی خیالی و بی دردی ، آن هم در شرایط فعلی که انسانهای زیادی در جنگ ، فقر ، قحطی ، محرومیت و محدودیت به سر می برند، متهم می شوی .

اما زندگی کردن یک هنر است و کسانی که به این اتهامات بی اساس پشت پا می زنند هنرمندانه زندگی می کنند . آنها مثل پرستوها همیشه به سمت بهار در حال  مهاجرت هستند و به جای اینکه در سرمای سیاه زمستان ، منتظر رسیدن بهار باشند و به خواب زمستانی بروند ،  به سوی بهار پرواز می کنند و پیام آور سبزی و رویش دوباره می شوند .

وقتی بی دلیل هوای دلت بهاری بود و در قلبت ، اشتیاق به شاد زیستن خودت و دیگران را احساس کردی ، حتی اگر در اوج رنج ها و غم هایی بودی که خارج از کنترل تو هستند ،  بدان که :  زندگی از مرگ قوی تر است .

بهار : وقتی زندگی از مرگ قوی تر است
نادا مرهی ۱۸ ساله و حسن یوسف ۲۷ ساله -تازه عروس و داماد سوری-  شهر  حمص

 

مطالب مرتبط