نقطه شروع خوشبختی

نقطه شروع خوشبختی

هر چیز آغازی دارد و پایانی. گاهی پایان یک حس بد می‌تواند نقطه شروع یک حس خوب باشد؛

 

 

جایی که ترس به پایان می‌رسد، احساس لذت و گشودگی نسبت به تجربه‌های تازه شروع می‌شود.

 

جایی که به تعویق انداختن کارها به پایان می‌رسد، حس خوب موفقیت و قدردانی شروع می‌شود.

 

جایی که تقلای بیهوده و سرخوردگی به پایان می‌رسد، رشد و توسعه فردی شروع می‌شود.

 

جایی که حس انتقام و تنفر به پایان می‌رسد، حس عشق و شور زندگی شروع می‌شود.

 

جایی که تردید و بلاتکلیفی به پایان می‌رسد، آرام و قرار داشتن شروع می‌شود.

 

 توماس مورتون می‌گوید: پایان جاه طلبی، نقطه شروع خوشبختی است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی برای زندگی شادتر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونه شاد باشیم؟

 

 

 

 

 

 

 

دریافت کتاب تغییر عادتها (چگونه عادتهایتان را تغییر دهید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی شادتفکر برتر چگونه شاد باشیم؟خلاصه کتابروابط بهترسلامت کامل منابع آموزنده و الهام بخشعادتهای بهتر یادگیری و پیشرفت مداوم

 

مطالب مرتبط