می‌خواهید با زندگی وحشی و گرانبهای خود چه کار کنید؟

می‌خواهید با زندگی وحشی و گرانبهای خود چه کار کنید؟

خالق این دنیا چه کسی است؟

 

چه کسی قوی زیبا و خرس سیاه را آفریده است؟

 

چه کسی ملخ را خلق کرده است؟

 

این ملخ بالدار را می‌گویم؛

 

ملخی که از زیر چمن‌ها بیرون پرید

 

ملخی که در حال خوردن دانه‌های شکری است که روى كف دستم ریخته‌ام

 

همان ملخی که به جای بالا و پایین آوردن فکش، آن را جلو و عقب می‌برد

 

ملخی که با چشمان بزرگ و پیچیده‌اش مشغول پاییدن اطراف است

 

حالا او بازوان میله مانندش را بالا آورده و صورتش را کاملاً شسته است

 

در این لحظه، بال‌هایش را می‌گشاید و دور می‌زند

 

من دقیقاً نمی‌دانم چه چیزی نیایش است

 

اما می‌دانم؛

 

چطور توجه کنم

 

چطور در چمن‌ها برقصم و غلت بزنم

 

چطور روی چمن‌ها زانو بزنم

 

چطور آسوده و خوشبخت باشم

 

چطور در مزارع سرسبز قدم بزنم

 

این کاری است که من در تمام طول روز انجام داده‌ام

 

به من بگویید، چه کار دیگری باید انجام می‌دادم؟

 

آیا در انتها، همه چیز به سرعت از بین نمی‌رود؟

 

به من بگویید، می‌خواهید با زندگی وحشی و گرانبهای خود چه کار کنید؟                                                                                                                                    

 

 

یک روز تابستانی

مری الیور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

مطالب پیشنهادی برای زندگی شادتر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونه شاد باشیم؟

 

 

 

 

 

 

 

دریافت کتاب تغییر عادتها (چگونه عادتهایتان را تغییر دهید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی شادتفکر برترچگونه شاد باشیم؟خلاصه کتابروابط بهترسلامت کاملمنابع آموزنده و الهام بخشعادتهای بهتریادگیری و پیشرفت مداوم

 

 

 

مطالب مرتبط