درباره شادتر بودن

درباره شادتر بودن

شادمانی در تمام ابعاد زندگی‌مان تأثیرگذار است و این در حالی است که ما کمترین وقت را برای درک این عامل مؤثر در نظر می‌گیریم. با شادتر بودن نه تنها لذت، رضایتمندی، عشق و باروری را تجربه می‌کنیم بلکه شاهد پیشرفت در دیگر ابعاد زندگی‌ نیز خواهیم بود: سطح انرژی، سیستم دفاعی بدن ، تعهدمان به کار و همکاری با دیگران ، سلامت فکری و جسمی.

 

 

با شادتر بودن ، حس اعتماد به نفس و عزت نفسمان را تقویت می‌کنیم؛

 

 

ارزش خود را به عنوان انسان بهتر درک می‌کنیم و برای خودمان اعتبار قائل می‌شویم.

 

 

با شادتر بودن ، نه تنها خودمان از مزایای آن سود می‌بریم بلکه شریک زندگی، خانواده، دوستان و حتی جامعه را نیز در این سود سهیم می‌کنیم.

 

 

سونجا لیوبومیرسکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی برای زندگی شادتر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونه شاد باشیم؟

 

 

 

 

 

 

 

دریافت کتاب تغییر عادتها (چگونه عادتهایتان را تغییر دهید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی شاد تفکر برترچگونه شاد باشیم؟خلاصه کتابروابط بهترسلامت کاملمنابع آموزنده و الهام بخشعادتهای بهتریادگیری و پیشرفت مداوم

 

مطالب مرتبط