اصرار بر شاد بودن

اصرار بر شاد بودن

انتخاب نهایی من این است که همیشه با اصرار بر شاد بودن به کارم ادامه بدهم.

 

 

حتی وقتی نویسنده‌ای تازه کار و ناشناس بودم که نخستین اثرش به تعداد انگشتان دست به فروش رسید و بیشتر خریداران آن اثر اعضای خانواده‌ی خودم بودند، با اصرار بر شاد بودن کار می‌کردم.

 

 

وقتی بر فراز امواج پرفروش‌ترین اثرم جولان می‌دادم نیز بر شاد بودن تأکید داشتم.

 

 

وقتی امواج پرفروش‌ترین کتابم فرو نشست باز هم بر خوشحال بودن پافشاری می‌کردم.

 

 

زمانی که کتاب بعدی‌ام یک میلیون نسخه نفروخت هم اصرار بر خوشحال بودن داشتم.

 

 

وقتی منتقدان آثارم را تحسین می‌کردند بر خوشحال بودن ارج می‌نهادم.

 

 

و زمانی که منتقدان مسخره‌ام می‌کردند خوشحال بودن را رکن اساسی کارم می‌دانستم.

 

 

خلاصه اینکه چه کار خوب پیش برود و چه بد، همیشه بر شاد بودن اصرار دارم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

الیزایت گیلبرت

نقل از کتاب جادوی بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

مطالب پیشنهادی برای زندگی شادتر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونه شاد باشیم؟

 

 

 

 

 

 

 

دریافت کتاب تغییر عادتها (چگونه عادتهایتان را تغییر دهید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی شادتفکر برترچگونه شاد باشیم؟ خلاصه کتابروابط بهتر سلامت کاملمنابع آموزنده و الهام بخشعادتهای بهتریادگیری و پیشرفت مداوم

 

مطالب مرتبط