خلق شادمانی و گذر از کویر وحشت

خلق شادمانی و گذر از کویر وحشت
من وقتی در مورد شادمانی با دیگران صحبت می‌کنم، شوق و ترس را همزمان در چشمان آن‌ها می‌بینم؛ شوق تجربه خوشبختی و ترس از ندامت، تنهایی، احساس گناه و بدبختی.     در...
ادامه مطلب