قتل جگرگوشه‌های من و ۲۰ جملۀ کوتاه (۳)

قتل جگرگوشه‌های من و ۲۰ جملۀ کوتاه (۳)
این قسمت، قسمت سوم از مجموعه‌‌ای با عنوان قتل جگرگوشه‌های من و ۲۰ جملۀ کوتاه است.     در این بخش مطالبی که در یک ماه گذشته منتشر شده است را در قالب جملات کوتاه...
ادامه مطلب