زندگی شادتر: فواید و مزایای خنده

زندگی شادتر: فواید و مزایای خنده
«خنده برای همه انسان‌ها ساخته نشده است.بلکه فقط برای کسانی است که می‌خواهند خوش باشند، از زندگی لذت ببرند و احساس سرزنده بودن کنند.»آن ویلسون شیف   اگر صبح از دنده چ...
ادامه مطلب

خواب کافی: اگر می‌خواهید شاد، سالم و ثروتمند زندگی کنید

خواب کافی: اگر می‌خواهید شاد، سالم و ثروتمند زندگی کنید
اگر در حال تقلا کردن برای کنترل وزنتان هستید به هر بهانه‌ای احساس بیماری و ضعف می‌کنید نمی‌توانید در محل کارتان به‌اندازه کافی تمرکز داشته باشید رابطه عاطفی شما با شریک ز...
ادامه مطلب

کم کردن فاصله بین دانستن و عمل کردن

کم کردن فاصله بین دانستن و عمل کردن
مارک تواين می‌گوید: « بيست سال بعد، بابت کارهايی که نکرده‌ای بيشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهايی که کرده‌ای.بنابراين روحيه تسليم‌پذيری را کنار بگذار. از حاشيه امنيت بيرون...
ادامه مطلب

یک راهکار ساده برای شاد بودن؛ بهترین خودت باش

یک راهکار ساده برای شاد بودن؛ بهترین خودت باش
اگر شخصی رفتگر نامیده می‌شود، باید همان‌گونه خیابان‌ها و معابر را جارو کند که میکل‌آنژ نقاشی می‌کرد، بتهوون سمفونی می‌ساخت و شکسپیر شعر می‌سرود. او باید آن‌گونه خیابان‌ها...
ادامه مطلب

تغییر مثبت: شناخت ترس‌ها و کنار گذاشتن آن‌ها

تغییر مثبت: شناخت ترس‌ها و کنار گذاشتن آن‌ها
ترس مثل یک دیوار بتنی و مرتفع مانع رسیدن ما به رؤیاها و اهداف مهم زندگی‌مان خواهد شد. بعضی از ما سال‌ها و یا شاید هم تا پایان عمر پشت این دیوار می‌مانیم و متوقف می‌شویم....
ادامه مطلب

قدردانی و تمرکز بر داشته‌ها و دستاوردها

قدردانی و تمرکز بر داشته‌ها و دستاوردها
قدردانی یعنی کمی در مسیر زندگی توقف کرده و در مورد داشته‌ها و دستاوردهایی که تا این جای سفر زندگی نصیبمان شده تفکر کنیم. امروز می‌توانیم آگاهانه و به اراده‌ی خودمان توقف...
ادامه مطلب