عادتهای خوب برای زندگی بهتر: نظریه کانون کنترل

عادتهای خوب برای زندگی بهتر: نظریه کانون کنترل
ما همان چیزی هستیم که مکرراً انجام می‌دهیم؛ بنابراین، خوب بودن یک عمل نیست، بلکه یک عادت است. این گفته ارسطو ما را به بهتر زیستن از طریق تغییر عادتهای بد و کسب عادتهای خو...
ادامه مطلب

چگونه شاد باشیم؟ سازگاری لذت باورانه

چگونه شاد باشیم؟ سازگاری لذت باورانه
انسان‌ها می‌توانند خودشان را با هر نوع تغییری، سازگار کنند؛ فرقی نمی‌کند این تغییر، خوشایند و شیرین باشد یا تلخ و ناگوار. به این پدیده سازگاری لذت باورانه می‌گویند....
ادامه مطلب

چگونه شاد باشیم؟ قدرت اشتیاق

چگونه شاد باشیم؟ قدرت اشتیاق
همه‌ی ما آرزو داریم شخصیت جذابی داشته باشیم. برای تبدیل شدن به فردی جذاب و دوست‌داشتنی نیاز داریم از معمولی بودن فاصله بگیریم و متفاوت باشیم. ما می‌توانیم در این مسیر، از...
ادامه مطلب

چگونه شاد باشیم؟ یک موسیقی زیبا

چگونه شاد باشیم؟ یک موسیقی زیبا
امروز می‌خواهیم از حس شنوایی و گوش سپردن به یک موسیقی زیبا برای لذت بردن از زندگی کمک بگیریم. می‌خواهیم خودمان را به شنیدن یک موسیقی عاشقانه و شاد یا احساسی و غمگین مهمان...
ادامه مطلب